Tarieven

Vanaf 1 januari 2015 gelden de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) nieuwe vastgestelde tarieven. De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende (deel) verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke (deel) verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een door de NZA vastgesteld tarief gekoppeld.

Verdoving

Code Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,16
 A15 Oppervlakte verdoving  € 6,84
A20 Behandeling onder algehele narcose € **

Verdoving door een roesje

Code Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,33
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)  € 26,33
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,33

Consultatie en Diagnostiek

Code Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle € 20,01
C13 Probleemgericht consult € 20,01
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,01
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 94,77
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,33
 C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 52,65
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s € **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s € **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring € **
C80 Mondzorg aan huis € 15,80
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,12
C85 Weekendbehandeling € 20,01
C86 Avondbehandeling € 20,01
C87 Nachtbehandeling € 20,01
C90 Niet nagekomen afspraak € **

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 20,01
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 36,86
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 28,96
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 44,86
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 94,77
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 136,89
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 179,02
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 221,14
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 15,80
E31 Snij-/ hoektand 105,30
E32 Premolaar 147,42
E33 Molaar 189,55
E34 Aanbrengen retrograde vulling 21,06
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 73,71
E37 Kijkoperatie 63,18
E40 Directe pulpa-overkapping 26,33
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,53
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,06
E44 Verwijderen spalk 5,27
E45 Aanbrengen rubberdam 10,53
E51 Verwijderen van kroon of brug 31,59
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 26,33
E53 Verwijderen van wortelstift 36,86
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,33
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,33
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 36,86
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,33
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 42,12
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 73,71
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 47,39
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 39,49
E64 Afsluiting van open wortelpunt 42,12
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 42,12
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 52,65
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,33
E85 Elektronische lengtebepaling 13,16
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 71,08
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 52,65
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 42,12
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 15,80
E97 Uitwendig bleken per kaak 65,81
E98 Materialen voor thuisbleken **

Kaakgewrichtbehandelingen

Code Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 131,63
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 84,24
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 57,92
G10 Niet-standaard beetregistratie 78,98
G11 Scharnierasbepaling 78,98
G12 Centrale relatiebepaling 73,71
G13 Protrale/laterale bepalingen 52,65
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 473,87
G15 Voor het behouden van beethoogte 26,33
G16 Therapeutische positiebepaling 26,33
G20 Beetregistratie intra-oraal 52,65
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 52,65
G61 Instructie spieroefeningen 52,65
G62 Occlusale spalk 142,16
G63 Repositiespalk 210,61
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,33
G65 Indirect planmatig inslijpen 289,58
G66 Biofeedbacktherapie 47,39
G67 Behandeling triggerpoint 57,92
G69 Opbeetplaat 57,92
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 263,26
G72 Controlebezoek MRA 26,33
G73 Reparatie MRA met afdruk 42,12

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies 39,49
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 29,48
H21 Kosten hechtmateriaal 5,68
H26 Hechten weke delen 57,92
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 63,18
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 47,39
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 31,59
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 63,18
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 84,24
H44 Primaire antrumsluiting 57,92
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 52,65
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 15,80
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 73,71
H60 Marsupialisatie 73,71
H65 Primaire sluiting 142,16
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 73,71
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 142,16
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 100,04
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 168,49
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 52,65

Implantaten

Code Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie 58,35
J02 Verlengd onderzoek implantologie 89,77
J03 Proefopstelling 121,19
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 40,40
J06 Vrijleggen foramen mentale 26,93
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 17,95
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 215,45
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 134,66
J11 Prepareren donorplaats 121,19
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 130,17
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 62,84
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 76,31
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 76,31
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 116,70
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 53,86
J19 Toeslag esthetische zone 58,35
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 175,06
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 62,84
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 103,24
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 67,33
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 22,44
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 40,40
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 148,12
J27 Vervangen implantaat 175,06
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 94,26
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 44,89
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 103,24
J40 Twee magneten/drukknoppen 139,15
J41 Elke volgende magneet, drukknop 31,42
J42 Staaf tussen twee implantaten 184,03
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 58,35
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 22,44
J50 Boven- en onder klikgebit 462,33
J51 Onder-klikgebit 300,74
J52 Boven-klikgebit 300,74
J53 Omvorming klikgebit 89,77
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 116,70
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 134,66
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 157,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 76,31
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 98,75
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 121,19
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 49,37
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 80,80
J70 Opvullen zonder staafdemontage 125,68
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 157,10
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 179,55
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 201,99
J74 Reparatie zonder staafdemontage 49,37
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 94,26
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 116,70
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 139,15
J97 Overheadkosten implantaten 164,96
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 93,36

Preventieve mondzorg

Code Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 11,80
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 11,80
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 11,80
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 23,69
M10 Fluoridebehandeling, methode I 26,33
M20 Fluoridebehandeling, methode II 21,06
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 15,80
M61 Mondbeschermer 23,69
Kunstgebitten

Code Prestaties Tarief
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,86
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 78,98
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 52,65
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 78,98
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 36,86
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 15,80
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 42,12
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 78,98
P14 Individuele afdruk met randopbouw 57,92
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 157,96
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 57,92
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 52,65
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 15,80
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 157,96
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 210,61
P27 Reoccluderen 52,65
P28 Naregistratie en remounten 52,65
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 42,12
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 342,24
P31 Wortelkap met stift 131,63
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 78,98
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 52,65
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 215,87
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 294,85
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 26,33
P37 Frontopstelling in aparte zitting 31,59
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 57,92
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 78,98
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,16
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,33
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,33
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 31,59
P45 Noodkunstgebit 105,30
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,86
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 78,98
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 52,65
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 78,98
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 36,86
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 15,80
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 42,12
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 31,59
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,33
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 147,42
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 42,12
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 42,12

Kronen en bruggen

Code Prestaties Tarief
R08 Eenvlaks composiet inlay 63,18
R09 Tweevlaks composiet inlay 121,10
R10 Drievlaks composiet inlay 157,96
R11 Eenvlaksinlay 94,77
R12 Tweevlaksinlay 147,42
R13 Drievlaksinlay 210,61
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 26,33
R24 Kroon 231,67
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 63,18
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 52,65
R31 Opbouw plastisch materiaal 31,59
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 52,65
R33 Gegoten opbouw, directe methode 105,30
R40 Eerste brugtussendeel 157,96
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 78,98
R46 Brugverankering, per anker 52,65
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 131,63
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 26,33
R55 Gipsslot met extra afdruk 26,33
R60 Plakbrug zonder preparatie 105,30
R61 Plakbrug met preparatie 157,96
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 36,86
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,06
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 57,92
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 57,92
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 31,59
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,06
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,06
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 52,65
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,33
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,33
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 63,18
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 105,30
R80 Temporaire, eerste voorziening 26,33
R85 Temporaire, volgende voorziening 10,53
R90 Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 139,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 152,69
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 28,43
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 21,06
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 81,61
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 94,77
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 42,12
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 73,71
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 55,28
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 106,36
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 80,03
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 141,63
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 106,36
T57 Toepassing lokaal medicament 56,86
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 139,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 152,69
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 171,12
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 263,26
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 315,91
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 52,65
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 141,63
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 136,89
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 65,81
T80 Tandvleestransplantaat 113,20
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 92,14
T82 Tandvleescorrectie, per element 50,02
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 131,63
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 315,91
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 105,30
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 171,12
T87 Kroonverlenging per element 171,12
T88 Kroonverlenging per sextant 315,91
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 52,65
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 141,63
T91 Pocketregistratie 31,59
T92 Parodontiumregistratie 63,18
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 36,86
T94 Behandeling tandvleesabces 71,08
T95 (Draad)Spalk 21,06
T96 Uitgebreide voedingsanalyse 52,65

Uurtarieven

Code Prestaties Tarief
U02 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling 143,94
U03 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld 165,48
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 13,79
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten 165,48
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 173,13

Vullingen

Code Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 63,18
V30 Fissuurlak, eerste element 23,69
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 13,16
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,27
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,53
V70 Parapulpaire stift 10,53
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 26,33
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 35,28
V73 Drievlaksvulling amalgaam 45,81
V74 Meervlaksvulling amalgaam 64,24
V80 Wortelkanaalstift 18,43
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 32,64
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 45,81
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 56,34
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 74,77
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 7,90
V91 Eénvlaksvulling composiet 42,12
V92 Tweevlaksvulling composiet 55,28
V93 Drievlaksvulling composiet 65,81
V94 Meervlaksvulling composiet 84,24

Maken en beoordelen van foto's

Code Prestaties Tarief
X10 Kleine röntgenfoto 14,74
X21 Kaakoverzichtsfoto 63,18
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 63,18
X24 Schedelfoto 28,43
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 126,36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 52,65

Abonnementstarieven

Code Prestaties Tarief
Z10 Abonnement categorie A per maand 6,84
Z20 Abonnement categorie B per maand 10,53
Z30 Abonnement categorie C per maand 14,22
Z40 Abonnement categorie D per maand 17,38
Z50 Abonnement categorie E per maand 21,06
Z60 Abonnement categorie F per maand 5,79

Aan sommige prestaties zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

× Hoe kan ik u helpen?